بسته های پشتیبانی سایت

850,000 تومان1,200,000 تومان

نوع سرویس نوع خدمات قیمت
رایگان – بروی سایت ساز اضافه کردن 30 عدد محصول – اضافه کردن 10 عدد مقاله – تکمیل صفحات درباره ما و تماس با ما – 20 نمونه کار در سایت های شرکتی – 20 عدد عکس گالری در سایت های شرکتی – صفحه قوانین و مقررات-2 ساعت آموزش کار با سایت —-
رویال اضافه کردن 100 عدد محصول – اضافه کردن 50 عدد مقاله – تکمیل صفحات درباره ما و تماس با ما – 30 نمونه کار در سایت های شرکتی – 30 عدد عکس گالری در سایت های شرکتی – صفحه قوانین و مقررات 850.000 تومان
ویژه اضافه کردن 300 عدد محصول – اضافه کردن 100 عدد مقاله – تکمیل صفحات درباره ما و تماس با ما – 50 نمونه کار در سایت های شرکتی – 50 عدد عکس گالری در سایت های شرکتی – صفحه قوانین و مقررات 1.000.000 تومان
پاک کردن
نوع پشتیبانی

بسته رویال, بسته ویژه

پاسخی بگذارید

error: صفحه قفل شده است