مدت زمان تقریبی مطالعه : < 1 دقیقه

برای رفع رفع خطای Add Expires headers در YSlow جی تی متریکس ابتدا فایل htaccess  را در هاست خود پیدا کنید و قطعه کد زیر را به آن اضافه کنید .

<IfModule mod_expires.c>
# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default directive
ExpiresDefault "access plus 1 month"
# My favicon
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
# CSS
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
# Javascript
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
</IfModule>

 

 

نکته : در نظر داشته باشید که برای رفع خطای Add Expires headers به صورت کامل باید تمام فایل های که در سایت شما فراخوانی می شوند حتما در هاست شما موجود باشند ، اگر این فایل ها از سرور دیگه در حال فراخوانی باشند این مسئله امکان پذیر نیست . 

 اگر .htaccess نداشتید ممکن است  به صورت مخفی باشد  برای نمایش آن باید در تنظیمات کنترل پنل خود فایل ها را از حالت مخفی به show  تغییر دهید و اگر با این کار این فایل نمایان نشد می توانید یک فایل با همین نام در هاست خود بسازید .

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)