مدت زمان تقریبی مطالعه : 12 دقیقه بازاریابی ویدیویی همان چیزی نیست که چند سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت . امروزه بخصوص برای کسب و کارهایی که قبلا ً موفق به جذب مخاطب شده‌اند ، بسیار جدی تر و بسیار مؤثر تر شده است . تعداد زیادی از کسب و کارهای کوچک برای دستیابی به اهداف