انواع مشتریان شاکی و نحوه برخورد با آن ها

مدت زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه 1-مشتریان شاکی پرحرف و پر قیل و قال : این قبیل مشتریان تمایل به حرف زدن زیاد دارند و سر و صدای آن نیز زیاد است در مقابل این مشتریان با زیرکی مذاکره را مدیریت کنید برای این کار از آن‌ها بخواهید توضیحات شان را ارائه کنند و شما با

ادامه مطب

مدت زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه شبکه عصبی سیستم ، کامپیوتری است که رفتاری شبیه به سلول های عصبی مغز انسان دارد ، که توانایی شناسایی گربه ها در یک فیلم را دارد . این فناوری در سرویس گفتار خود استفاده می‌کند . شبکه های عصبی گوگل به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون دخالت انسان توانایی

ادامه مطب