مدت زمان تقریبی مطالعه : < 1 دقیقه

این مقاله چهار فیلتر Analytics گوگل را توضیح می‌دهد که می‌توانید از داده‌هایتجزیه و تحلیل دقیق‌تر برای وب سایت خود استفاده کنید.

اگر شما شبیه most هستید، برای ارائه بینش‌های ارزشمندی به وب سایت خود بهAnalytics گوگل تکیه می‌کنید. همه چیز از معیارهایی مانند pageviews، منابعترافیک، و تبدیلات به آنالیز رفتار کاربر عمیق برای کمک به شما در ایجاد کسب‌وکارهوشمندتر و تصمیم‌گیری بازاریابی استفاده می‌کند. گوگل Analytics یک ابزار فوق‌العادهقدرتمند است و بسیاری از تصمیم‌های تجاری براساس گزارش‌هایی تهیه می‌شوند که ارائه می‌دهد.

اما داده‌های Analytics گوگل چقدر دقیق است؟ و چه کاری می‌توانید برای تصحیحاشتباه‌ات انجام دهید و آن را دقیق‌تر انجام دهید؟

چرا فیلتر داده‌های Analytics گوگل مهم است؟

spammers، پیکربندی وب سایت، و عوامل دیگری که معمولاً موجب خطاهای داده‌ایو گزارش‌ها نادرست در Google Analytics می‌شوند. و همه ما می‌دانیم که گزارش‌هانادرست می‌توانند منجر به اتخاذ

 تصمیمات اشتباه و بازاریابی شوند.

به عنوان مثال، اگر شرکت گوگل تجزیه و تحلیل فعالیت تبلیغاتی را ۳۰ درصد گزارشکند، ممکن است به تبلیغ تبلیغ خود پایان دهید. اما چیزی که شما نمی‌دانستید ایناست که کمپین تبلیغاتی واقعاً سودآور است، بنابراین در حال حاضر در مورد درآمد وسود گم شده‌اید.

در این مقاله، من به چهار فیلتر شیرجه می‌زنم و تقریباً هر حسابی که روی آن کار می‌کنمرا اضافه می‌کنم. به همراه این فیلتر رایج‌ترین اشتباه‌ات داده‌ها را حذف خواهد کرد و بهشما گزارش‌های دقیق و قابل‌اطمینان تری می‌دهد.

ترافیک داخلی

این شوخی قدیمی را در مورد کسی که یک وبلاگ با دو خواننده وفادار دارد به یاد می‌آورید  خودش و مادرش؟ خنده‌دار است، اما در عین حال حقیقتی هم برای اینشوخی وجود دارد. برای بسیاری از وب سایت‌ها، most بازدید کننده وب سایت وکارمندان شرکت خواهند بود. دلایل بسیار خوبی وجود دارد که چرا کارکنان باید به وب سایت شرکت خود مراجعه کنند، اما همه آن دیدارها افزایشی پیدا کرده و می‌توانندگزارش‌های ترافیک را افزایش دهند.

حتی اگر تیم توسعه شما سفارشات آزمایش را در وب سایت قرار دهد، حتی بدتر از آناست که آن‌ها مشخصه‌های جدید را اجرا می‌کنند. من حتی در زمانی که تیم توسعهدستور تست برای هر محصول را در وب سایت قرار داد (نیاز به آزمایش برخی ویژگی‌هایسبد خرید جدید).

حتی بدون دستور آزمایش، بازدیدهای مکرر از طرف شما و سایر افرادی که در شرکت شماکار می‌کنند می‌تواند افزایش یابد و واقعاً داده‌های نشان‌داده‌شده در گوگل تجزیه وتحلیل گوگل را افزایش دهد. به عنوان مثال، این عکس از گوگل Analytics (بدونفیلتر) برای یکی از وب سایت ما است که بازدیدهای زیادی از سن‌پترزبورگ، فلوریدا کهدفتر ما در آن قرار دارد را نشان می‌دهد:

چگونه آن را ثابت کنیم:

این مساله واقعاً آسان است، چرا که Google Analytics یک فیلتر prebuilt برای آندارد. فقط به مدیریت بروید و فیلترها را برای دید خود باز کنید:

نمای google  فیلتر

یک فیلتر جدید اضافه کنید، و انتخاب کنید:

 • Predefined
 • Exclude
 • ترافیک از آدرس‌های IP
 • این برابر است با
 • و نشانی IP خود را وارد کنید

ما چندین فیلتر را به دید Analytics گوگل اضافه کردیم (یکی برای هر کدام از آدرس‌های IP دفتر ما) و این نتیجه است. توجه داشته باشید که این گزارش در حال حاضر دقیق‌تر است، چرا که وب سایت ما بازدید از وب سایت ما را شامل نمی‌شود.بزرگ‌ترین منبع بازدید کنندگان فلوریدا در حال حاضر میامی است (که انتظار می‌رودافراد زیادی در آنجا زندگی کنند!)

ترافیک Spam

چند سال پیش، یک بازاریاب با زیرکی) یک راه جدید جدید برای گرفتن نشانی اینترنتیوب سایت خود را در مقابل مشتریان احتمالی کشف کرد. آن‌ها وب سایت اسپم را باترافیک تقلبی به آدرس اینترنتی خود ارسال می‌کنند و the این سایت‌ها URL آن‌ها را درگوگل تجزیه و بررسی خواهند کرد و از سایت بازدید خواهند کرد.

تصمیم‌گیری دقیق براساس داده‌های Google Analytics که مملو از وب سایت مصنوعی(robot) است و از سایت‌هایی نظیر این مورد استفاده می‌شود دشوار است

چگونه آن را ثابت کنیم:

راه‌حل؟ این ترافیک را مسدود کنید، بنابراین گوگل تجزیه و تحلیل گوگل به هیچ وجه آن را حساب نخواهد کرد. برای این کار، شما باید یک فیلتر سفارشی براساس حوزه منبعکارزار ایجاد کنید، مانند این:

چند اشتباه رایج وجود دارد که شما می‌خواهید از مسدود کردن این ترافیک استفاده کنید:

 • دامنه‌ها را به فهرست منع مراجعه ارجاع ندهید. اگر این کار را انجام دهید، گوگل منبع ارجاع رانادیده می‌گیرد، اما باز هم این بازدید را ادامه خواهد داد. شما این را نمی‌خواهید، چون اینهاملاقات‌های تقلبی (robot)هستند.
 • از یک فیلتر از پیش تعریف‌شده استفاده نکنید (عکس زیر را ببینید مانند ترافیک از دامنهISP (که ترافیک براساس ISP را مسدود می‌کند)یا ترافیک به نام میزبان (که ترافیک را بهیک نام میزبان مسدود می‌کند، نه ترافیک از نام میزبان).
 • میدان فیلتر را به Referral تنظیم نکنید. این در واقع منبع Campaign است که شمامی‌خواهید.

سایت توسعه

اغلب وب سایت‌ها باید نشانی‌های اینترنتی جداگانه‌ای برای اجرای و آزمایش ویژگی‌های جدیدقبل از راه‌اندازی مجدد بر روی وب سایت اصلی داشته باشند. برای مثال، یک URL از قبیلdev.ryte.com یا staging.ryte.com. ترافیک در این نشانی اینترنتی نوعا کارمندان، ابزارهایتست خودکار، و فروشندگان هستند – نه چشم‌انداز واقعی و مشتریان که شما می‌خواهید آنرا دنبال کنید.

چگونه آن را ثابت کنیم:

این یک راه‌حل آسان دیگر است، چون یک فیلتر از پیش تعریف‌شده‌ای وجود دارد کهمی‌توانید از آن استفاده کنید. فقط یک فیلتر ایجاد کنید:

 • Predefined
 • Exclude
 • وارد شدن به نام میزبان که شامل دامنه شما (بدون پسوند: / /)

داده‌های ارجاع گیج شده

یک مشکل رایج دیگر در داده‌های تجزیه و تحلیل گوگل، ترافیک است که منبع ترافیکاشتباهی را برای بازدیدکنندگان خاص نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر از یک دروازه پرداختثالث مانند Paypal استفاده می‌کنید، بازدیدکنندگان شما ممکن است قبل از تکمیل شدنخرید، یک نشانی اینترنتی paypal.com را بازدید کنند. این می‌تواند منجر به درآمد زیادی شود که نشان می‌دهد توسط Paypal.com، مانند این، نشان داده می‌شود:

این یک مشکل است، چون شما می‌خواهید ببینید که چگونه آن مشتریان در اصل به سایتشما آمدند (مثل یک تبلیغ گوگل)نه به عنوان منبع.

چگونه آن را تعمیر کنیم؟

این یکی نیز آسان است  فقط paypal.com را به فهرست حذف Referral گوگل اضافه کنید(توجه کنید که این فهرست تحت مالکیت وب سایت قرار دارد، نه تحت نظر فیلتر / فیلتر).

js  اطلاعات ردیابی

فقط وارد این حوزه شوید:

حذف دامنه  paypal

گوگل به محض این که این کار را حذف کرد، هنوز هم این دیدارها را بشمارید، اما آن‌ها را بهآخرین منبع شناخته‌شده نسبت می‌دهد. برای مثال:

باب روی تبلیغ گوگل کلیک می‌کند تا از وب سایت شما بازدید کند و از طریق Paypal خرید کند. قبلا دستور او به عنوان ارجاع از paypal.com نشان داده می‌شد. اکنون که حذف غیرمجاز را اضافه کرده‌اید، سفارش او به google / cpc نسبت داده می‌شود.

چه کار نباید کرد:

برای حذف این ترافیک فیلتر ایجاد نکنید. شما نمی‌خواهید این ترافیک را حذف کنید (اینمشتریان واقعی هستند که دستور واقعی می‌دهند)شما فقط می‌خواهید گوگل را از انتقالترافیک به paypal.com منع کنید.

نتیجه‌گیری

هر وب سایت منحصر به فرد است و به مجموعه‌ای منحصر به فرد از فیلترها نیاز دارد تااطمینان حاصل شود که داده‌های Analytics گوگل تمیز باقی می‌ماند. اما من متوجه‌شده‌ام کهاغلب وب سایت‌ها به این چهار نوع فیلتر نیاز دارند و فقط استفاده از آن‌ها شما را در راه تمیزکردن اطلاعات تجزیه و تحلیل دقیق‌تر برای وب سایت خود به خوبی به دست خواهند آورد.فیلترهای مورد علاقه شما چه هستند؟

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)