۱- هويت شرکت : واحد طراحی سایت شرکت آیریا سیستم پرشیا با نام تجاري آرت دیزاین با آدرس وبسایتartdes.ir  که در اين توافقنامه آرت دیزاین ناميده مي شود.

۲-مشتری: شخص ، موسسه ، فرد یا افرادی که از محصولات آرت دیزاین استفاده می کنند . كه در اين توافقنامه “مشتری” ناميده مي شويد.

۳-آرت دیزاین حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات آرت دیزاین” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. و این به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد که در قسمت قوانین پورتال آرت دیزاین (و نیز قوانین آرت دیزاین) موجود می باشد که قابل مشاهده می باشد.

۴- نحوه ارتباط طرفين با هم:

۱-۴ روش ارتباطي مستند شرکت با مشتری ، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

۲-۴ روش ارتباطي مستند مشتری با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از شرکت خواهد بود.

۳-۴ استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.

۴-۴ شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
نکته : شرکت صرفا از طریق موارد اعلامی در فوق با مشتری در تماس خواهد بود و هیچ وظیفه و تکلیفی نسبت به طرق دیگر ارتباطی نخواهد داشت.

۵- صحت اطلاعات:

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (هنگام استفاده از خدمات و محصولات آرت دیزاین اطلاعات صحيح در اختيار آرت دیزاین قرار دهد و آرت دیزاین براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شدهتوسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آرت دیزاین شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آرت دیزاین به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد .

۶- رفع مسئوليت:

آرت دیزاین تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي از قبيل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات آرت دیزاین و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه آرت دیزاین احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد،برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت آرت دیزاین محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط آرت دیزاین در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد .

۷-عدم وجود ضمانت:

آرت دیزاین هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. آرت دیزاین هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد . آرت دیزاین هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد .

۱-۷علت قطع:

مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر آرت دیزاین متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، آرت دیزاین این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، آرت دیزاین هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر آرت دیزاین برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد .

۸-دوره صورتحساب:

صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری آرت دیزاین شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات آرت دیزاین برای مشتری در یک(۱) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمیاست. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه آرت دیزاین یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که آرت دیزاین فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر آرت دیزاین فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، آرت دیزاین ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. آرت دیزاین این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتریبه تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد .زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد .

۹- واگذاری و نماینده مشتری:

۱-۹واگذاری . حقوق و دیون هم مشتری و همآرت دیزاین (در اینجا ” طرفین” به آنها اطلاق می کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیرانطرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات آرت دیزاین که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی آرت دیزاین، واگذار یا محول کند .

۲-۹ طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین آرت دیزاین و نماینده مشتری جاری باشد .

۱۰- حداقل سن:

۱-۱۰ مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، ۱۸ سال سن دارد .

۲-۱۰ مشتری می پذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد(“صغیر”) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود .

۳-۱۰ مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات آرت دیزاین است .

۴-۱۰ والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی آرت دیزاین را داشته باشند .

۵-۱۰ پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین آرت دیزاین و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که آرت دیزاین از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات آرت دیزاین باشد، مبری است .

۱۱-فورس ماژور ، غیر قابل پیش بینی:

مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که آرت دیزاین در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات آرت دیزاین، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل آرت دیزاین، شامل بلایای طبیعی، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. آرت دیزاینبرای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد .

۱۲- كليه ابلاغها و اعلانات آرت دیزاین (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند .

۱۳ –ضوابط و قانونی :

مشتری تضمین می کند که این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.


طراحی سایت

;

سایت ساز

;

طراحی فروشگاه اینترنتی


آشنایی با سیستم سایت ساز

سایت ساز یکی از پیشرفته تریت تکنولوژی های تولید محتوا و صفحات وب هست که در طول چند سال اخیر توجه ویژه ای به آن شده و از امکانات آن برای ایجاد وب سایت با موضوعات و مضامین مختلف استفاده می شود.قطعا اگر در سال 2019 میلادی زندگی می کنید از اهمیت اینترنت، تبادل داده آنلاین و همین طور تکنولوژی در زندگی خود واقف هستید.نکته ی مهم این است که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی تمام افراد به این موارد آشنا نبوده و اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار و استارتاپ به تازگی پیشرفتی در صنعت و حیطه شغل خود داشته اید احتمالا فکر طراحی یک سایت به ذهنتان رسیده است.

ویژگی های مهم سیستم سایت ساز

سرعت بالا در طراحی یکی از امکانات ویژه ای است که به شما اجازه می دهد سایت خود را در زمانی کاملا کوتاه طراحی کنید، بدون نقص های کدنویسی، طراحی قالب که بسیار زمانبر و پیچیده است و یا حتی راه اندازی سیستم های مدیریت محتوا که عموما مشتریان نمی دانند این سیستم ها چه امکاناتی در اختیارشان قرار می دهند و یا از آن ها چه می خواهند.

طراحی ریسپانسیو و مناسب سئو

ویژگی بعدی طراحی تنها با چند کلیک است و این که شما می توانید به صورت حرفه ای قالبی مناسب با کسب و کار و موضوع وب سایت خود انتخاب کنید که هم از نظر سئو و بهینه سازی برای گوگل و رشد در موتور های جستجو سفارشی سازی شده باشد.ضمن این که قالب ها ریسپانسیو بوده و امکان مشاهده در موبایل و تبلت های هوشمند را نیز دارند.

سایت ساز حرفه ای با کم ترین هزینه

از یک سوی دیگر مهم است که قالب سایت شما که نشانگر موضوع فعالیت و اهمیت کاربران برای صاحب وب می باشد را به خوبی انتخاب کنید. قالب های زیادی نیز به همین منظور در دسترس شما قرار می گیرند.حال اگر هنوز در این باره تردید دارید می توانید امکانات این سایت ساز حرفه ای را به صورت آزمایشی تست کنید و با درگ های ساده سایت مناسب خود را طراحی کنید. اگر وب سایتی ایده آل شماست می توانید کاملا شبیه به آن سایت خود را ایجاد و وارد جستجو های گوگل کنید.بخش مهم دیگر در انتخاب سایت ساز هزینه است، در بخش هایی از کار مانند ثبت دامنه شما نیاز به پرداخت هزینه خواهید داشت.