۱- هویت شرکت : واحد طراحی سایت شرکت آیریا سیستم پرشیا با نام تجاری آرت دیزاین با آدرس وبسایتartdes.ir  که در این توافقنامه آرت دیزاین نامیده می شود.

۲-مشتری: شخص ، موسسه ، فرد یا افرادی که از محصولات آرت دیزاین استفاده می کنند . که در این توافقنامه “مشتری” نامیده می شوید.

۳-آرت دیزاین حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات آرت دیزاین” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. و این به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد که در قسمت قوانین پورتال آرت دیزاین (و نیز قوانین آرت دیزاین) موجود می باشد که قابل مشاهده می باشد.

۴- نحوه ارتباط طرفین با هم:

۱-۴ روش ارتباطی مستند شرکت با مشتری ، آدرس ایمیل خریدار و پاسخ به تیکت های پرتال پشتیبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

۲-۴ روش ارتباطی مستند مشتری با شرکت، ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از شرکت خواهد بود.

۳-۴ استفاده از ایمیل توسط خریدار برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیزبرای خریدار محسوب نمی گردد.

۴-۴ شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.
نکته : شرکت صرفا از طریق موارد اعلامی در فوق با مشتری در تماس خواهد بود و هیچ وظیفه و تکلیفی نسبت به طرق دیگر ارتباطی نخواهد داشت.

۵- صحت اطلاعات:

مشترک موافقت می نماید که با به روز نمودن اطلاعات خود (هنگام استفاده از خدمات و محصولات آرت دیزاین اطلاعات صحیح در اختیار آرت دیزاین قرار دهد و آرت دیزاین برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترک از اطلاعات ارائه شدهتوسط مشترک استفاده نماید چنانچه اطلاعاتی که ارائه میدهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا آرت دیزاین شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آرت دیزاین به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترک را قطع و حساب وی را مسدود نماید .

۶- رفع مسئولیت:

آرت دیزاین تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترک در استفاده از محصولات و یا خدمات آرت دیزاین و یا به هر علتی از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد. اگر چه آرت دیزاین احتمال چنین خسارتی را گوشزد کرده باشد،برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در همچین شرایطی مسئولیت آرت دیزاین محدود به قانون می‌گردد. مشترک موافقت می‌کند که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط آرت دیزاین در برابر خسارات احتمالی بیش از کل مقدار پرداختی شما به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد .

۷-عدم وجود ضمانت:

آرت دیزاین هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در فروش و غیره را نقض می‌کند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه میشوند. آرت دیزاین هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینکه محصولات و خدمات احتیاجات مشترک را برآورده می‌کنند ، سرویسها قطع نمی‌شوند، بدون خطا هستند و با معایب برطرف خواهند شد ارئه نمی‌دهد . آرت دیزاین هیچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملکرد محصولات و خدمات و نتایج استفاده از آنها ارائه نمی‌دهد .

۱-۷علت قطع:

مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر آرت دیزاین متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، آرت دیزاین این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، آرت دیزاین هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر آرت دیزاین برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد .

۸-دوره صورتحساب:

صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری آرت دیزاین شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات آرت دیزاین برای مشتری در یک(۱) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمیاست. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه آرت دیزاین یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که آرت دیزاین فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر آرت دیزاین فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، آرت دیزاین ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. آرت دیزاین این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتریبه تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد .زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد .

۹- واگذاری و نماینده مشتری:

۱-۹واگذاری . حقوق و دیون هم مشتری و همآرت دیزاین (در اینجا ” طرفین” به آنها اطلاق می کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیرانطرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات آرت دیزاین که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی آرت دیزاین، واگذار یا محول کند .

۲-۹ طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین آرت دیزاین و نماینده مشتری جاری باشد .

۱۰- حداقل سن:

۱-۱۰ مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، ۱۸ سال سن دارد .

۲-۱۰ مشتری می پذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد(“صغیر”) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود .

۳-۱۰ مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات آرت دیزاین است .

۴-۱۰ والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی آرت دیزاین را داشته باشند .

۵-۱۰ پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین آرت دیزاین و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که آرت دیزاین از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات آرت دیزاین باشد، مبری است .

۱۱-فورس ماژور ، غیر قابل پیش بینی:

مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که آرت دیزاین در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات آرت دیزاین، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل آرت دیزاین، شامل بلایای طبیعی، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. آرت دیزاینبرای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد .

۱۲- کلیه ابلاغها و اعلانات آرت دیزاین (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الکترونیک و یا آدرس پستی مشترک ارسال می‌شوند .

۱۳ –ضوابط و قانونی :

مشتری تضمین می کند که این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)