مدت زمان تقریبی مطالعه : 4 دقیقه فرض کردن این که نویسنده محتوا و یک copywriter هر دو یکی هستند آسان است . هر دوی آن‌ها کلماتی را می‌نویسند که در محیط ها آنلاین و آفلاین به کار می‌روند ، پس مطمئنا ً آن‌ها فقط نام‌های فانتزی را برای چیزی که لزوما ً یک نویسنده است ،