کمپین تبلیغاتی

کمپین های افزایش فروش و بازدید 

داشتن یک وب سایت همواره مساوی با موفقیت و فروش نیست ، حتی اگر ارائه دهنده بهترین ایده ، محصول و یا خدمات هستید ، بدون تبلیغات شانسی برای پیروزی نخواهید داشت .

برندینگ و فروش بیشتر شما هدف ماست 

  1. بررسی محصولات و خدمات
  2. بررسی جامعه مشتریان
  3. آماده سازی ابزارهای تبلیغاتی
  4. طراحی کمپین های تبلیغاتی هدف دار
  5. بررسی فید بک ها و گزارش های کمپین ها
  6. ارائه مشاوره تبلیغاتی

سایت ساز،فروشگاه ساز