سلام با آموزشی دیگر از فتوشاپ در خدمت شما هستیم.
در این آموزش به نحوۀ استفاده از ابزار Pain Bucket Tool خواهیم پرداخت ، پس یک تصویر در فتوشاپ باز نمایید ، سپس این ابزار را که به شکل یک سطل رنگ می باشد ، را انتخاب نمایید ، شما با کمک این ابزار می توانید تمام تصویر خود را رنگ کنید .

در نوار آپشن این ابزار با انتخاب گزینۀ Foreground مشخص می کنید که یک رنگ بر روی تصویر ما قرار دهد که البته برای دادن رنگ نیز می توانید وارد منوی Window شده و گزینۀ Color را انتخاب کنید و در پنجرۀ Color رنگ دلخواه خود را کلیک نمایید و با انتخاب گزینۀ Pattern مشخص می کنید که یک پترن بر روی تصویر شما قرار دهد و نوع پترن را نیز از کادر روبه وی آن می توانید انتخاب نماید .

Mode : با کمک این گزینه مد رنگی که می خواهید بر تصویرتان اعمال شود ، را انتخاب کنید .
Opacity : میزان شفافیت رنگی است که بر روی تصویر قرار می دهیم با تغییر Opacity می توان ته مایه رنگ را تغییر داد .
Tolerance : با انتخاب این گزینه رنگ ها ی دیگر قسمت ها را به اندازه عدد انتخابی به رنگ نقطۀ کلیک تبدیل می کند .
Anti alas : با انتخاب این گزینه لبه های تیز در انتخاب را برداشته ولبه های نرم تری را به ما می دهد وانتخاب را از حالت پیکسل پیکسل خارج می کند .
Contiguous : محدودۀ انتخابی را کم کرده وفقط پیکسل های ی که دقیقأ شبیه به پیکسل انتخابی می باشد را رنگ می کند .
All Layer : تمامی لایه را تحت تأثیر قرار می دهد .

t. javareshkian

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>