باسلام با آموزشی دیگر از فوتوشاپ در خدمت شما می باشم.

در این آموزش یک تصویر را به چندین رنگ متفاوت درمی آوریم و در یک فایل قرار خواهیم داد ، برای این منظور یک فایل جدید ایجاد کرده و اندازهء آن را  A3   قرار دهید تا بتوانیم چندین عکس را در این فایل داشته باشیم      (برای تغییر زاویه و جهت صفحه می توانیم از گزینهء     Image / Image Rotation / 90^ccw    استفاده کرد.)

حالا عکس مورد نظر را در صفحهء ایجادشده باز نمایید اگر اندازهء عکس از صفحه بزرگ تر است با   Ctrl+T   آن را به اندازهء کوچک در آورید سپس از این عکس به اندازه ای که می خواهید عکس با رنگ های متفاوت داشته باشید (   Duplicate Layer  ) کپی تهیه کنید.

همهء کپی ها رادر کنار هم در یک صفحه قرار داده و به منوی   Image   رفته و به هر کدام از آن ها تغییراتی را بدین شرح اعمال نمایید:

(۱) COPY  : منوی   Image  گزینهء   Adjustment   و سپس   Desaturate  را کلیک نمایید ، این گزینه تصویر را به سیاه و سفید تغییر می دهد و رنگ را از آن می گیرد.

(۲) COPY  : منوی   Image  گزینهء   Adjustment  و  سپس Photo Filter   را کلیک نمایید ، در پنجرهء  Photo Filter   در قسمت  Color  رنگ تصویر که دوست دارید  اعمال شود را انتخاب کرده و با اهرم   Density   میزان اشباع رنگ را تغییر دهید و  OK  را بزنید.

(۳) COPY : منوی   Image  گزینهء   Adjustment  و  سپس  Gradient MAP  را کلیک نمایید ، در این پنجره رنگ گرادینتی که دوست دارید به تصویر شما اعمال شود را  انتخاب نمایید.

(۴) COPY  :منوی   Image  گزینهء   Adjustment  و  سپس   Black and White     را کلیک نمایید تصویر به صورت سیاه و سفید در آمده و می توانیم با اهرم های موجود در این پنجره میزان نور تصویر را تغییر دهید.

(۵) COPY :منوی   Image  گزینهء   Adjustment  و  سپس   Invert  این گزینه باعث می شود که رنگ های تصویر با هم جا به جا شوند یا به عبارتی رنگ ها معکوس   می شوند.

بدین صورت می توانیم در یک فایل چندین مدل از یک تصویر با رنگ های مختلف در کنار هم داشته باشیم.

t.javareshkian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>