سلام با آموزشی دیگر از فوتوشاپ در خدمت شما می باشیم.

در این آموزش قصد داریم شما را با ساخت یک مکعب با کمک فوتوشاپ آشنا کنیم در طراحی لوگو ها امروزه از این روش بسیار استفاده می شود.

ابتدا تصویری را که دوست دارید دیوارهء مکعب شما را بسازد  در صفحه ای از فوتوشاپ باز نمایید حتی می توانید از یک شیپ مثلا : یک مستطیل ساده نیز برای این کار استفاده کنید.

تصویر را در سند جدیدی که نسبتاً بزرگ است  با     Ctrl+C  و     Ctrl+V     کپی کنید و با کلید  Ctrl+T    آن را به اندازهء دلخواه در آورید ،یک    Stroke    برای تصویر خود انتخاب کنید این    Stroke (لبه )  به شما کمک می کند تا مکعب شما بهتر خود را نشان دهد ، برای این منظور وارد   (Layer Style   (fx   شوید و    Stroke    را انتخاب کنید.

 

از لایهء تولید شده به اندازهء دیواره های مکعب خود   Duplicate  Layer  (کپی )  بگیرید، برای این کار بر روی لایه راست کلیک نمایید :

روی لایهء کپی اول رفته آن را انتخاب کنید و سپس روی تصویر آن  Ctrl+T    را زده و راست کلیک کرده و     Skew    را انتخاب نمایید ، روی لبهء افقی تصویر قرار گرفته و با درک کردن کمی انحنا و کج بودن را به تصویر اعمال کنید .

دوباره در همان مکان کلیک راست کرده و این بار گزینهء   Scale   را انتخاب کنید وسایز را به اندازهء مناسب در آورید.

پس اگر دقت کرده باشید    Skew    برای القاء انحنا به قسمت انتخابی می باشد و  Scale  برای تغییر سایز قسمت انتخابی است ، در آخر  Enter   را بزنید.

کپی دوم را از قسمت لایه ها  انتخاب کرده بر روی تصویر آن   Ctrl+T     را زده و راست کلیک نمایید و گزینهء      Skew    را انتخاب کرده و در لبهء عمودی قرار گرفته و کمی انحنا به تصویر بدهید سپس دوباره راست کلیک کرده و گزینهء  Scale   را انتخاب کنید و سایز را تغییر داده و اندازهء مناسب را انتخاب نمایید .

دوباره کلیک راست کرده و این بار گزینهء    Distort    را انتخاب کنید این گزینه برای قرار گرفتن دقیق تر دو لبه در کنار هم استفاده می شود بر روی لبه ها قرار گرفته و با درک کردن لبهء بالا و پایین سعی کنید خط صافی ایجاد نمایید  و در آخر Enter  را بزنید.

به همین سادگی خواهید دید که یک مکعب در فوتوشاپ تولید کرده اید که در نگاه اول یک طرح   ۳D  به نظر می رسد.

t.javareshkian

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>